Aannemersbedrijf Lindeloof gaat, in opdracht van gemeente Etten-Leur, het project “Rioolvervanging Kasteellaan” uitvoeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen: het verwijderen van de bestaande verhardingen, het verwijderen en aanleggen van riolering, het vervangen van huisaansluitingen, en het aanbrengen van de definitieve verhardingen.

Planning en fasering
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen en de overlast tot een minimum te beperken. Donderdag 27 mei 2021 zal er worden aangevangen met het vervangen van de riolering in de Kasteellaan ter hoogte van huisnummers 43 t/m 57 . De uitvoering van deze fase zal ca. 1 week in beslag nemen. We vervangen eerst de riolering in de Kasteellaan en aansluitend het straatwerk. Het gehele werk zal naar verwachting eind september gereed zijn.

Fase 1: Riolering Kasteellaan gedeelte tot kruising Kerkstraat

Fase 2: Riolering Kasteellaan gedeelte kruising Kerkstraat - Kapelstraat

Fase 3: Riolering Kasteellaan gedeelte kruising Kapelstraat – Lange Brugstraat

Fase 4: Straatwerk Kasteellaan vanaf huisnr. 57 t/m Lange Brugstraat (zelfde werkvolgorde als f1 t/m 3)
 De planning is met zorg opgesteld en betreft het vertrekpunt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tegelijk kan door tal van omstandigheden het werk sneller of juist langzamer verlopen, wat betekent dat we in bepaalde fasen langer bezig zijn, eerder starten of juist later afronden. Uiteraard proberen we wijzigingen tot een minimum te bepreken en de omgeving daarover tijdig te informeren.

Bereikbaarheid gedurende fase 1
Op donderdag 27 mei starten we in de Kasteellaan ter hoogte van huisnummers 43 t/m 57. Het verkeer op de Kasteellaan thv huisnummers 59 t/m 77 kan gebruik maken van de rijplaten baan welke wij aanleggen, zie afbeelding. Bestemmingsverkeer (gemotoriseerd) van de woningen 43 t/m 57 blijft mogelijk buiten werktijden. U dient er rekening mee te houden dat u gedurende die periode niet gebruik kan maken van de openbare weg tijdens werktijden van 07:00 - 16:00 uur. Buiten deze tijden zullen wij voorzieningen (puinbaan/schotten) treffen zodat u uw woning kunt bereiken.

Uw woning blijft verder altijd bereikbaar per fiets of te voet. Afvalcontainers kunt u, op leegdagen, op de dichtstbijzijnde locatie buiten het werkgebied plaatsen. Hiervoor zullen wij een aanduidingsbord plaatsen. Indien nodig, kunnen wij u helpen met uw afvalcontainer.Parkeren
Vanwege het vernieuwen van de bestaande parkeervakken zullen de openbare parkeerplaatsen, in de fase waar op dat moment werkzaamheden plaatsvinden, tijdelijk niet bereikbaar zijn. In de directe omgeving van het werkgebied zijn diverse parkeerplaatsen op loopafstand aanwezig.

Vanaf donderdag 27 mei a.s. 07.00 uur mogen er geen auto’s meer worden geparkeerd in de Kasteellaan ter hoogte van huisnummers 43 t/m 57. Indien u op eigen terrein parkeert dan dient u er rekening mee te houden dat u gedurende die periode niet gebruik kan maken van de openbare weg tijdens werktijden van 07:00 - 16:00 uur. Buiten deze tijden zullen wij voorzieningen (puinbaan/schotten) treffen zodat u uw woning kunt bereiken.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk u als bewoner op de hoogte te houden over de voortgang van het project. Dit doen we op de volgende manieren:
• U kunt ons een mail sturen naar info@lindeloof.nl
• U kunt ons bellen op 0181-331050;
• U kunt gebruik maken van onze project-specifieke app: Download de bouwen.app (iOS, Android, PWA), selecteer project Kasteellaan Etten-Leur en voeg deze toe aan uw favorieten. Met de app op zak heeft u toegang tot actuele informatie over de werkzaamheden, planning, toegankelijkheid, verkeersmaatregelen etc. Ook kunt u met het projectteam in contact treden en direct uw vragen stellen.
• Tijdens werktijden (07:00-16:00) is onze uitvoerder Piet Luyten, 06-27095018 het rechtstreeks aanspreekpunt voor urgente zaken;
• Voor vragen over de werkzaamheden aan de gemeente, is 076-5034408 het telefoonnummer;
• Via informatiebrieven.

Tot slot
Het zijn hectische tijden. Net zoals u, merken ook wij de gevolgen van de Corona crisis elke dag. U kunt er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om de maatregelen zoals opgelegd door de overheid en RIVM na te leven. Daarnaast rekenen wij op uw begrip als het gaat om onze medewerkers buiten. Hou in ieder geval gepaste afstand. Mocht u vragen hebben, maak dan zoveel mogelijk gebruik van bovengenoemde communicatiemiddelen.
Geschreven op 20/05/2021