De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen en de overlast tot een minimum te beperken. Donderdag 27 mei 2021 zal er worden aangevangen met het vervangen van de riolering in de Kasteellaan ter hoogte van huisnummers 43 t/m 57 .

De uitvoering van deze fase zal ca. 1 week in beslag nemen. We vervangen eerst de riolering in de Kasteellaan en aansluitend het straatwerk. Het gehele werk zal naar verwachting eind september gereed zijn.


• Fase 1: Riolering Kasteellaan gedeelte tot kruising Kerkstraat

• Fase 2: Riolering Kasteellaan gedeelte kruising Kerkstraat - Kapelstraat

• Fase 3: Riolering Kasteellaan gedeelte kruising Kapelstraat – Lange Brugstraat

 Fase 4: Straatwerk Kasteellaan vanaf huisnr. 57 t/m Lange Brugstraat (zelfde werkvolgorde als f1 t/m 3)
Geschreven op 25/05/2021