Bekijk hier de actuele geldende planning

Wanneer Soort werkzaamheden
Eind 2017-eind februari 2018: gereed

tussen Maurice Garinpad en Kalenderweg: geselecteerde bomen verwijderen

 

Februari 2018: gereed

dam aanleggen tussen Jarenweg en eiland

 

Vanaf eind maart 2018: gereed

start maaien looproutes door het gras

 

Tweede kwartaal 2018: gereed

herstel paden tussen Tijdpad en Kalenderweg

 

Voor zomer 2018: gereed

inrichten speelplaats Derkinderenpad (zijde Lage Vaart)

 

Najaar 2018 - voorjaar 2019 : gereed

opknappen houten bruggen in en rondom het park

 

Oktober 2018: gereed
 

Plaatsen informatiepanelen Vogel- en Natuurwacht Flevoland
 


Eind 2018-begin 2019: gereed


Essen verwijderen tussen spoorlijn en Lage Vaart en aanplanten nieuwe bomen in hele park.


Voorjaar 2019

 
Vervangen bestaande verlichting met LED verlichting


Voorjaar 2019

Overig plantwerk
Voorjaar 2019

Verbeteren openbare verlichting

september-november 2019 Verwijderen asfaltpaden Derkinderenpad, hier komt een betonpad voor terug
Medio 2019 Onderhoudswerkzaamheden betonnen bruggenLaatste update op: 18-02-2019