In opdracht van de gemeente Boxtel richten wij, Jan van den Boomen B.V., de Molenwijkseweg te Boxtel opnieuw in. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Molenwijkseweg tussen de Parkweg en het Ronduutje.

Wij zullen starten op 7 september 2020 en verwachten het werk op 27 november 2020 af te ronden.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- Het verwijderen van bestratingen en kantopsluitingen;
- Het uitvoeren van grondwerk;
- Het aanbrengen van hoofdriolering en huisaansluitingen;
-  Het aanbrengen van kolken en kolkleidingen;
-  Het aanbrengen van funderingslagen;
-  Het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
-  Het toepassen van afzettingen en omleidingen;
-  Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

We doen er alles aan om u zo min mogelijk hinder van onze werkzaamheden te laten ondervinden.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze uitvoerder Tom Smulders en projectleider Ad van Rooij. Voor de contactgegevens, klik hier...