Update 2  25-9-2020

Onze werkzaamheden
Maandag 28 september 2020 start fase 2 van het project Herinrichting Molenwijkseweg. Deze fase duurt tot en met 9 oktober. 
Op deze datum gaan we het restant van de rijweg opbreken tussen Gildenhof en Redoutestraat, zodat wij op dit gedeelte onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Dit houdt in dat we het gedeelte van de Molenwijkseweg tussen Gildenhof en Redoutestraat afsluiten voor alle verkeer. 

Bereikbaarheid woningen
De aangrenzende woningen (Molenwijkseweg 4 tot en met 10) zijn dan niet per auto bereikbaar. Er worden voorzieningen getroffen om de woningen voor voetgangers bereikbaar te houden. 
Hierbij verzoeken wij de bewoners om uiterlijk maandag 28 september 2020 7:00 uur de auto te verplaatsen van de inrit. 

Kruising Molenwijkseweg / Redoutestraat
In verband met bovenstaande werkzaamheden wordt de bestaande verkeerssituatie aangepast. 
Het verkeer op de Molenwijkseweg blijft eenrichtingsverkeer vanaf de Parkweg. 
Echter kan men niet meer tot de Redoutestraat, maar moet men via Gildenhof rijden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. 

In verband met de werkzaamheden op de kruising Redoutestraat zal het eenrichtingsverkeer in deze straat tijdelijk worden opgeheven. Zo kunnen de bewoners en bezoekers van de Redoutestraat vanaf de rotonde van en naar hun bestemming. 

Parkeren
Wij verzoeken u rekening te houden met het parkeren van de auto's tijdens onze werkzaamheden. Gelieve géén auto's te parkeren in ons werkgebied, maar in de omliggende woonstraten of op het nieuwe parkeerterrein bij MEP. 

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder of projectleider. De gegevens vindt u op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met gemeentelijk opzichter Wil Rutten, bereikbaar via telefoonnummer 06-12059388 of via w.rutten@mijngemeentedichtbij.nl.

Met vriendelijke groet, 

Ad van Rooij
Tom Smulders