Update 3 09-10-2020

Dinsdag 13 oktober start fase 3 van het project Herinrichting Molenwijkseweg. Vanaf 7:00 uur gaan we het restant van de rijweg opbreken tussen Gildenhof en Molenwijkseweg nr. 24, zodat we op dit gedeelte onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Bereikbaarheid woningen
Dit houdt in dat we het gedeelte van de Molenwijkseweg tussen Gildenhof en Selissenwal afsluiten voor alle verkeer. 
De aangrenzende woningen, Molenwijkseweg 12 t/m 24, zijn dan niet per auto bereikbaar. Er worden voorzieningen getroffen om de woningen voor voetgangers bereikbaar te houden. 
Hierbij verzoeken wij u dan ook om uiterlijk dinsdag 13 oktober 2020 uw auto vóór 7:00 uur uw auto te verplaatsen van uw inrit. 

Kruising Molenwijkseweg / Redoutestraat
In verband met bovenstaande werkzaamheden wordt de bestaande verkeerssituatie aangepast. Het verkeer op de Molenwijkseweg blijft éénrichtingsverkeer vanaf Parkweg tot aan Selissenwal. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. 

In verband met de werkzaamheden op de kruising Redoutestraat zal het eenrichtingsverkeer in de Redoutestraat tijdelijk worden opgeheven. Zo kunnen de bewoners en bezoekers van de Redoutestraat vanaf de rotonde van en naar hun bestemming. 

Parkeren
Wij verzoeken u om rekening te houden met het parkeren van auto's tijdens onze werkzaamheden. Gelieve geen auto's te parkeren in ons werkgebied, maar in de omliggende woonstraten of op het nieuwe parkeerterrein bij MEP. 

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder of projectleider. De gegevens vindt u op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met gemeentelijk opzichter Wil Rutten, bereikbaar via telefoonnummer 06-12059388 of via w.rutten@mijngemeentedichtbij.nl.