Update 4  22-10-2020

Dinsdag 27 oktober 2020 start fase 4 van het project Herinrichting Molenwijkseweg. Om 07:00 uur zullen we de rest van de rijweg opbreken tussen Molenwijkseweg nr 24 en Selissenwal zodat wij op dit gedeelte onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Dit houdt in dat we het gedeelte van Molenwijkseweg tussen Gildenhof en Selissenwal afsluiten voor alle verkeer. 

Bereikbaarheid woningen
De aangrenzende woningen (Molenwijkseweg 12 t/m 34) zijn dan niet per auto bereikbaar. Er worden voorzieningen getroffen om de woningen voor voetgangers breikbaar te houden. Hierbij verzoeken wij u dan ook om uiterlijk dinsdag 27 oktober 2020, 07:00 uur uw auto te verplaatsen van uw inrit. 

Kruising Molenwijkseweg / Redoutestraat
In verband met bovenstaande werkzaamheden wordt de bestaande verkeerssituatie angepast. Het verkeer op de Molenwijkseweg blijft éénrichting vanaf Parkweg. Echter nu niet meer tot aan Gildenhof maar tot aan Selissenwal. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. 

Parkeren
Wij verzoeken u om rekening te houden met het parkeren van auto's tijdens onze werkzaamheden. Gelieve geen auto's te parkeren in ons werkgebied, maar in de omliggende woonstraten of op het nieuwe parkeerterrein bij MEP. 

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder of projectleider. De gegevens vindt u op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met gemeentelijk opzichter Wil Rutten, bereikbaar via telefoonnummer 06-12059388 of via w.rutten@mijngemeentedichtbij.nl.

Met vriendelijke groet, 

Ad van Rooij
Tom Smulders