Update 5  03-11-2020

Werkzaamheden Selissenwal en Parkweg
Donderdag 5 november start fase 5 (laatste fase) van het project Herinrichting Molenwijkseweg. 
Donderdag om 07.00 uur gaan we het restant van de rijweg opbreken tussen Selissenwal en Parkweg, zodat wij op dit gedeelte onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

De aangrenzende woningen, Molenwijkseweg 24 t/m 40 zijn dan niet per auto bereikbaar. Er worden voorzieningen getroffen om de woningen voor voetgangers bereikbaar te houden. 
Hierbij verzoeken wij u dan ook om uiterlijk donderdag 05 november vóór 07.00 uur uw auto te verplaatsen van uw inrit. 

Kruising Molenwijkseweg / Redoutestraat
In verband met bovenstaande werkzaamheden wordt de bestaande verkeerssituatie aangepast. Het verkeer op de Molenwijkseweg is inmiddels weer mogelijk tussen het Ronduutje en Gildenhof. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. 

Parkeren
Wij verzoeken u om rekening te houden met het parkeren van auto's tijdens onze werkzaamheden. Gelieve geen auto's te parkeren in ons werkgebied, maar in de omliggende woonstraten of op het nieuwe parkeerterrein van MEP. 

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder of projectleider. De gegevens vindt u op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met gemeentelijk opzichter Wil Rutten, bereikbaar via telefoonnummer 06-12059388 of via w.rutten@mijngemeentedichtbij.nl.

Met vriendelijke groet, 

Ad van Rooij
Tom Smulders