Reconstructie De Kanis

Woerden - Bunnik Groep

Locatie

De Kanis wordt aangepakt om verzakkingen door de slappe veengrond tegen te gaan. De wijk wordt opgehoogd door een betonvloer op palen. De Kanis wordt op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Door de slappe veengrond ontstaan verzakkingen. Deze verzakkingen leveren problemen op zoals kuilen en scheuren in de weg, water op straat, blootliggende funderingen en afknappende leidingen. Ophoging gebeurt door een toekomstbestendige techniek toe te passen: een betonvloer op palen.


Locatie De Kanis
Opdrachtgever Gemeente Woerden
Aannemer Bunnik Groep
Uitvoering Mei 2018 tot februari 2021
Type werk Rioleringswerkzaamheden