In opdracht van de gemeente Den Haag richten wij, Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV, de openbare ruimte van het villapark Uithofslaan in Den Haag opnieuw in. Het doel is realiseren van een inrichting die past bij een villawijk, gebaseerd op het stedenbouwkundigplan van Lodewijk Baljon. De werkzaamheden bestaan uit verwijderen van bestaande tijdelijke verhardingen, het aanbrengen van nieuwe verhardingen, het aanbrengen van groenvoorzieningen en straatmeubilair.

Het woonrijp maken van de openbare ruimte volgt op de nieuwbouw. Andere projecten die in dit gebied (zullen) worden uitgevoerd zijn: het maken van de nieuwe ontsluiting van de wijk en kruispunt met de N464, de reconstructie van de oude Uithofslaan, het maken van twee fiets-/voetgangersbruggen en het bouwrijp maken van bouwkavels.Laatste update op: 04/11/2019